12.03.2024

Georg Chr. Knudsen blev født i 1886 i Sønderjylland i en dansk familie syd for den daværende dansk-tyske grænse. I 1913 begyndte han at skrive breve til Marie Hübschmann, der på det tidspunkt var i huset i Haderslev. De havde mødt hinanden hjemme i sognet, var blevet forelskede - og glædede sig til deres kommende forlovelse. Pastor Emeritus Nic. C. Nielsen beskriver ham således:

Han var en kraftig ung Mand, høj af Vækst, havde tjent ved Garden. Den ham tilfaldende Part af hans Fædrenejord laa nu parat til at gaa ind under hans Behandling. Formstenenes Mur-Klump stod midt i Marken, færdig til at blive tagen i Brug ved de nye Gaardsbygningers Opførelse. Da lød Krigstrompetens skingre Lyd i Somren 1914 og kaldte ham med de andre vaabendygtige Mænd fra fredelig Syssel til Krigens blodige Færd og Gerning.

Gennem de næste fem år skrev Georg brev til Marie og til sin mor op til flere gange om ugen, først hjemmefra og senere, efter første verdenskrigs udbrud, fra sin tjeneste som tysk soldat. Disse breve er bevaret og gengives nu i samme takt, hvert brev på samme dag som det oprindeligt blev skrevet, blot præcis 100 år senere. Brevene er direkte afskrevet med det indhold, den retskrivning og den grammatik, som Georg selv brugte.

Følg med i brevene og oplev denne dramatiske del af Danmarks historie - i tro, håb og kærlighed.

Georg

Denne hjemmeside opdateres af Marie og Georgs børnebørn
Hanne Winther Knudsen og Werner Knudsen